Βαδίζοντας στα μονοπάτια της γνώσης

" Φτάσε εκεί που δεν μπορείς..."

                          Νίκος Καζαντζάκης


 

Flag GR.png

   Η ιδέα...

 

    "Ένα φωτογραφικό ταξίδι στην ελληνική φύση, στην ιστορία και στον πολιτισμό. Ξεκίνησε σαν πρόκληση, για την εξερεύνηση του άγνωστου και την ανακάλυψη νέων γνώσεων και εμπειριών. Αμέσως μετά, ήρθε η ανάγκη να μοιραστούμε όλα αυτά, που ανακαλύπτουμε και καταγράφουμε με τον φωτογραφικό φακό. Η επιθυμία να διαδώσουμε την γνώση  για την ξεχασμένη ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας, αλλά και για την σημασία της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Όσο πιο δυνατή είναι η γνώση, τόσο πιο κοντά θα βρισκόμαστε, στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.

Η λειτουργία της ιστοσελίδας, βασίζεται αποκλειστικά στην εθελοντική δράση των μελών της."

                                           

Μιχάλης Μαγνήσαλης

Flag UK.jpg

  The idea...

 

    "A photography trip to the greek nature, History and culture. It started as a challenge, to explore the unknown and  to discover new knowledge and experience. Right next, came the need for sharing everything  that we discover and record through the our lens. The desire to spread the knowledge about the forgotten history and cultural heritage of our country, as well as the importance of protecting nature. The more the knowledge is, the more closer we are, to the creation of a better world.

The operation of this website is exclusively based on the voluntary action of its members." 

    

                                               Michalis Magnisalis